Polityka Prywatności

Polityka Prywatności | Regulamin Serwisu

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Car-Premium.

I. Definicje

1. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
2. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą prowadzony jest serwis internetowy Car-Premium.
3. Urządzenie – oznacza urządzenie elektroniczne za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje Cookies

1. Wykorzystywane Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika i tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies pozwalają identyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika a następnie dostosować wyświetlany Serwis do wymagań Urządzenia. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne – są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b) Cookies trwałe – są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W takiej sytuacji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które przewidziane są jedynie w połączeniu z obsługą plików Cookies.

III. Wykorzystywanie Cookies

1. Uwierzytelniania i trwanie sesji:
a) poprawnej konfiguracji funkcji Serwisu, umożliwiając weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
b) optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych usług.
2. Obsługi procesów prawidłowego wyświetlania Serwisu – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony Serwisu. Pliki Cookies pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio zaprezentować stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
3. Analiz oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
4. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

IV. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może w każdym momencie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Zmiana ustawień będzie powodować automatyczną blokadę obsługi plików Cookies lub też informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
2. Użytkownik może zawsze usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji w przeglądarce internetowej.
3. Zmiana ustawień i ograniczenia w stosowaniu plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności prezentowane w Serwisie.

V. Bezpieczeństwo

1. Car-Premium dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych wszystkich użytkowników odwiedzających stronę internetową www.car-premium.pl.
2. Informacje osobowe, które zbieramy za pomocą witryny www.car-premium.pl, w tym m.in. za pośrednictwem formularzy zamawiania oraz formularza kontaktowego są wykorzystywane przede wszystkim do kontaktów z Użytkownikami Serwisu w celu skutecznego dostarczenia informacji związanych z tematem zapytania oraz usprawnienia świadczonych usług przez Car-Premium.


Regulamin Serwisu

Odwiedzając i użytkując stronę internetową Car-Premium, przyjmują Państwo poniższy Regulamin Serwisu bez jakichkolwiek ograniczeń i uwarunkowań. Państwa dostęp do strony Car-Premium odbywa się z zastrzeżeniem tego Regulaminu i przepisów obowiązującego prawa, a korzystanie ze strony w jakikolwiek sposób oznacza wyrażenie zgody na poniższe warunki i zastrzeżenia:

1. Zawartość

1.1. Strona internetowa Car-Premium ma charakter wyłącznie informacyjny.
1.2. Wszelkie informacje zawarte w witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
1.3. Zawarte na stronie informacje, w tym w szczególności informacje umieszczone w części „Używane”, nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego.
1.4. Szczegółowy opis samochodu będący przedmiotem transakcji następuje wyłącznie w umowie jego sprzedaży.
1.5. Car-Premium dokłada wszelkich starań aby informacje publikowane na stronie były prawdziwe oraz rzetelne.
1.6. Car-Premium nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub prawdziwość jakichkolwiek informacji zawartych na stronie www.car-premium.pl.
1.7. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian na stronie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć wszystkich elementów witryny, w tym m.in. przedstawionych na stronie modeli pojazdów, prezentowanej przykładowej bazy pojazdów, innych specyfikacji używanych jak i nowych pojazdów
1.8. Zastrzegamy sobie również prawo do wycofania informacji prezentowanych na stronie lub wprowadzenia zmian w ciągu dnia.

2. Newsletter

Użytkownik ma możliwość zapisania się do newsletter’a, dzięki któremu będzie informowany o nowościach oraz informacjach dostępnych na stronie Car-Premium. Aby otrzymać te informacje, konieczne jest podanie przez użytkownika swojego adresu e-mail. Adres ten będzie wykorzystywany przez Car-Premium tylko w celu wysłania żądanych informacji. Jeżeli Użytkownik będzie chciał zrezygnować z usługi, może w każdej chwili anulować subskrypcję.

3. Ceny

3.1. Informacje cenowe znajdujące się w bazie samochodów używanych niezależnie od tego, czy umieszczone są na stronie, czy udzielone za jej pośrednictwem, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają charakter wyłącznie orientacyjny oraz nie są wiążące dla Car-Premium.
3.2. Prezentowane ceny wyrażone są w złotych polskich oraz w wartości brutto (z podatkiem VAT), ale nie uwzględniających opłat celno-podatkowych (np akcyza), o ile dany pojazd tego będzie wymagać. Dla samochodów dostępnych w sprzedaży krajowej, prezentowana wartość będzie oznaczała wartość brutto, która uwzględnia już podatek VAT 23%.
3.3. Prezentowane na stronie ceny zostały przeliczone z waluty EUR na PLN po kursie średnim NBP.
3.4. W momencie sprzedaży samochodów, które kupione były w walucie EUR, ostateczna cena samochodów przeliczana jest względem kursu sprzedaży walut obcych NBP prezentowanych w tabeli C.

4. Gromadzenie informacji

Informacje o charakterze nieosobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjnych. Na tej podstawie tworzone są statystyki dotyczące ruchu na stronie, użytkowników oraz ich zachowań. Powyższe działania mają na celu uczynienia strony bardziej użytecznej i funkcjonalnej.

5. Polityka prywatności

5.1. Car-Premium dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych wszystkich użytkowników odwiedzających stronę www.car-premium.pl.
5.2. Informacje osobowe, które zbieramy za pomocą witryny www.car-premium.pl, w tym m.in. za pośrednictwem formularzy zamawiania oraz formularza kontaktowego są wykorzystywane przede wszystkim do kontaktów z Użytkownikami Serwisu w celu skutecznego dostarczenia informacji związanych z tematem zapytania oraz usprawnienia świadczonych usług przez Car-Premium.

6. Prawa autorskie

6.1. Wszelkie prawa do strony Car-Premium, w tym do wszelkich jego elementów graficznych, zdjęć oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone
6.2. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U z 2003 Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).

7. Ograniczenie odpowiedzialności

7.1. Car-Premium wyklucza odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron internetowych, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszej witrynie internetowej.
7.2. Car-Premium nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z niniejszej strony w tym za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek wykorzystania jakichkolwiek informacji umieszczonych na stronie lub uzyskanych za jej pośrednictwem.
7.3. Car-Premium nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować Państwa sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej strony, korzystaniem z niej lub pobieraniem ze strony jakichkolwiek materiałów, danych, zdjęć, tekstów, plików itp.

8. Pozostałe informacje

Powyższy Regulamin Serwisu może zostać uaktualniony lub zmieniony bez uprzedzenia w każdym czasie.

Back to top